Atrakcje Krakowa

Kazimierz

0 (0 Recenzje)
Przegląd

Kazimierz jest nie tylko dzielnicą pełną zabytków znajdujących się na Światowej Liście Dziedzictwa UNESCO, ale także miejscem życia wielu generacji społeczności żydowskiej.

Najstarsza osada na tym terenie była zlokalizowana dookoła romańskiej wówczas rotundy na Skałce. 27 lutego 1335 roku Kazimierz Wielki utworzył z rozrzuconych osad miasto, któremu nadał przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim. Lokacja miasta zainicjowała wiele przemian; przekształcenie wiosek w miasto wymagało reorganizacji rozplanowania urbanistycznego. Ulice otaczające rynek wytyczono w regularnej siatce, a ratusz miejski zaczęto budować w 1414 roku. 

Po pogromie praskim w 1389 roku Polska była schronieniem dla wielu czeskich Żydów. Tereny dawnej wsi Bawół (dzisiaj ulica Szeroka) szybko stały się centrum życia kulturalnego i naukowego społeczności żydowskiej w Polsce i za granicą. Zamieszkało tam wiele bogatych rodów, powstawały szkoły, uniwersytety i synagogi. Po potopie szwedzkim zniszczone miasta zaczęły się odbudowywać – i nie inaczej było w przypadku Kazimierza. Powstały nowe, barokowe kościoły, a popularność dzielnicy dalej rosła. Decyzją Wielkiego Sejmu Kazimierz został wcielony do Krakowa w 1800 roku. Podczas zaborów miasto było zaniedbane i zacofane; zaczęło się to zmieniać dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy to m.in. wybudowano Planty Dietlowskie. 

Podczas II wojny światowej Kazimierz był oczywistym targetem dla Nazistów – większość mieszkańców została przewieziona do województwa lubelskiego, a reszta trafiła do wybudowanego na pobliskim Podgórzu getta. Po zakończeniu wojny dzielnica była niezwykle zniszczona. Stara Synagoga była częściowo wyburzona, Tempel zamieniona w stajnie, stare cmentarze były zrujnowane. Powojenny świat był trudny do organizacji i odbudowy, a większości pierwotnych mieszkańców już nie było. 

W 1978 roku Kazimierz, wraz ze Starym Miastem, Stradomiem i wzgórzem wawelskim trafił jako jedna z pierwszych 10 pozycji na na listę UNESCO jako historyczne centrum Krakowa. Po 1989 roku Kazimierz zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać; od 1988 roku organizowany jest Festiwal Kultury Żydowskiej, a dzielnica stanowi jeden z obowiązkowych punktów na kulturalnej i turystycznej mapie Krakowa.

Czytaj więcejCzytaj mniej
Kontakt

Urząd Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
12 616 1360
www.krakow.pl

Zaplanuj wizytę

Recenzje

Napisz recenzję
    0 (0 Recenzje)
    Filter