Poznaj lepiej Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie

Spacer ulicą Grodzką od zawsze dostarcza miłośnikom architektury i sztuki niezapomnianych wrażeń. Jeśli ruszymy w kierunku Wzgórza Wawelskiego, po kilku minutach marszu przy ulicy znienacka wyrasta monumentalna sylwetka kościoła pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła.

Historia kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Naprzeciw placu św. Marii Magdaleny, tuż obok romańskiego kościoła św. Andrzeja z XI wieku, pojawiła się pierwsza barokowa budowla w Krakowie. Plany ulokowania w tym miejscu świątyni stworzone przez Giovanniego de Rossis zaczęto realizować w 1597 roku, a zakończono w 1619 roku. Świątynię konsekrowano w 1635 roku i przez następne lata należała do zakonu jezuitów, następnie do Akademii Krakowskiej, potem zaś została przekazana zakonowi cystersów z siedzibą w Mogile. Od 1830 roku należy do parafii Wszystkich Świętych.

O Kościele

Kościół pw. św. św. Piotra i Pawła pośród świątyń krakowskiego Starego Miasta wyróżnia się wielkością i barokową architekturą. Z zewnątrz możemy podziwiać szeroką, dwukondygnacyjną fasadę, która bardzo przypomina rzymskie kościoły: Santa Susana autorstwa Carla Maderna czy Il Gesù. W niszach fasady umieszczone są posągi świętych jezuickich. Przed wejściem do kościoła, na ogrodzeniu, widnieją kopie rzeźb 12 apostołów dłuta Kazimierza Jęczmyka. Oryginalne XVIII-wieczne rzeźby zostały zniszczone przez kwaśne deszcze padające w latach 50. i 60. XX wieku.

Wnętrze kościoła zdobi stiukowa dekoracja wykonana przez kilka warsztatów sztukatorskich, dla których pracowali Giovanni Battista Falconi czy Kazimierz Kaliski. Późnobarokowy ołtarz główny projektu Kacpra Bażanki skrywa obraz Wręczenie kluczy św. Piotrowi z 1820 roku pędzla Józefa Brodowskiego.

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła obecnie

Od 2010 roku w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła jest realizowana idea Panteonu Narodowego jako miejsca pochówku wybitnych twórców kultury, sztuki i nauki. To swego rodzaju kontynuacja idei krypty zasłużonych na Skałce. Oprócz księdza Piotra Skargi w kryptach pod kościołem zostali już pochowani między innymi Sławomir Mrożek, biskup Tadeusz Pieronek i Zygmunt Wróblewski.

Z kościołem Świętych Apostołów Piotra i Pawła jest związana jeszcze jedna ciekawostka: pod kopułą w kościele zawieszono najdłuższe w Polsce wahadło Foucaulta (mierzy aż 46,5 metra). Pokazy z wykorzystaniem wahadła dowodzą istnienia ruchu obrotowego Ziemi.

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej w Krakowie