Poznaj lepiej Krakowskie Sukiennice

Istnieje pewne miejsce, gdzie wędrujący turysta może poznać najdawniejsze dzieje krakowskiego handlu. Gdzie się ono znajduje? W Sukiennicach. Charakterystyczny budynek z kolumnadą i piękną attyką natychmiast zwraca uwagę każdego, kto zwiedza Stare Miasto. Czym były Sukiennice, kiedy powstały i co obecnie skrywają?

Przeszłość Sukiennic 

Początki Sukiennic sięgają XIII wieku. W 1257 roku podczas lokacji miasta książę Bolesław Wstydliwy zobowiązał się do wystawienia kamiennych kramów, w których miało być sprzedawane sukno. Jak obiecał, tak też zrobił. Budynek tworzył podwójny rząd kramów, pośrodku których znajdowała się zamykana na noc uliczka. Kramy wraz z uliczką były otoczone straganami, jatkami i budami. Na początku XIV wieku zadaszone kramy zaczęły przypominać halę targową. 

W drugiej połowie XIV wieku, za czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego, Sukiennice zostały przebudowane w stylu gotyckim. W środku długiej na ponad 108 metrów hali przykrytej charakterystycznymi, ostro łukowymi sklepieniami znajdowało się 18 kramów. Od północy i południa dobudowano zdwojone arkady. W tej postaci Sukiennice dotrwały do 1555 roku, kiedy uległy zniszczeniu w trakcie pożaru.

W rezultacie kolejnej przebudowy Sukiennice znacząco zmieniły swój wygląd. Pojawiła się charakterystyczna, zachowana do dziś attyka wraz z maszkaronami oraz kolumnowe loggie. Zostało także przebite przejście poprzeczne w centralnej części Sukiennic.

Tak ukształtowane Sukiennice dotrwały do drugiej połowy XIX wieku, kiedy dokonano kolejnej przebudowa w ramach tak zwanego porządkowania Rynku. Architekt Tomasz Pryliński był autorem projektu restauracji Sukiennic, który zrealizowano w latach 1875–1879. Hala dolna została przekształcona w ciąg drewnianych kramów. Dobudowano ryzality, zaś na ich szczytach pojawiły się maszkarony – karykatury przedstawiające prezydentów Krakowa Mikołaja Zyblikiewicza i Józefa Dietla

Sukiennice dziś

Dzisiejsze Sukiennice to miejsce odwiedzane głównie przez turystów. W dolnej hali drewniane kramy oferują różnego rodzaju pamiątki i dewocjonalia – od biżuterii po rękodzieło. Na piętrze Sukiennic znajduje się Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku, zaś w podziemiach mieści się otwarte w 2010 roku muzeum Podziemia Rynku Głównego, oddział Muzeum Krakowa. 

Sukiennice na krakowskim rynku, widziane od strony Kościoła Św. Wojciecha