„Pradzieje Wawelu” to nowa wystawa na Zamku Królewskim. Można na niej podziwiać eksponaty sprzed 100 tys. lat, znalezione na wzgórzu Wawelskim, będące wytworem człowieka neandertalskiego, a także pozostałości po kulturze łużyckiej, epoce żelaza oraz najstarsze wczesnośredniowieczne znaleziska.
Najstarsze eksponaty, kamienne noże, ostrza i inne narzędzia pochodzą z okresu paleolitu środkowego. Na ekspozycji zgromadzono także zabytki pochodzące z kolejnych okresów prahistorii. Znajdują się tu eksponaty krzemienne datowane na okres paleolitu górnego (40–13 tys. lat temu), takie jak drapacze, rylce i wióry, oraz neolitu (5500– 3000 lat p.n.e.), z którego pochodzą najstarsze na Wawelu wyroby gliniane. Najbogatszą część kolekcji z czasów prehistorycznych stanowią zabytki z przełomu epok brązu i żelaza (ok. 800–400 lat p.n.e.).

– Prezentowane na wystawie pradziejowe zabytki wawelskie stanowią bezcenne eksponaty dla polskiej kultury. O ich znaczeniu świadczy przede wszystkim lokalizacja ich odkrycia, zamknięta w obrębie wawelskiego wzgórza, dzięki czemu są one nierozerwalnie związane z przeszłością tego miejsca – mówi prof. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Dzięki prowadzonym od lat 70′ badaniom wiemy, że historia Wawelu sięga znacznie dalej niż średniowiecze, warto więc odwiedzić wystawę i poznać fascynującą historię pradawnego Krakowa.