Opiekę nad repliką przejmuje dolnośląska fundacja Pałac Struga. Agnieszka Chmura-Wieczorek i Krzysztof Wieczorek wylicytowali dzwon za za kwotę 6399 złotych. Dzwon jest bliźniaczo podobny do Zygmunta, tyle tylko że blisko stukrotnie lżejszy od pierwowzoru. Do głównych zadań fundacji, która zwyciężyła licytację i przejmuje pieczę nad repliką dzwonu należy ratowanie zabytkowych obiektów. Fundacja prowadzi również działalność kulturalną i edukacyjną przez kontynuację idei Teatru Letniego w Pałacu Struga, organizowanie koncertów, wystaw, sympozjów oraz stworzenie muzeum upamiętniającego bogatą historię regionu, historię rodu rycerskiego von Czettritz i dwie bitwy (1762 i 1807), które związane są ze wsią Adelsbach (dzisiejsza Struga).